Vergunningen

Wat mag er wel/niet op een kavel?

Een kavelpaspoort. Op de Kavelkaart kun je alle kavelpaspoorten bekijken.

De mogelijkheden en bouwregels van elke kavel zijn vastgelegd in het ‘kavelpaspoort’. Het kavelpaspoort heeft een juridische status en is onmisbaar als je zelf een huis wilt gaan bouwen. Het geeft bijvoorbeeld aan hoe groot en hoe hoog je je huis mag bouwen. Neem het document altijd mee als je in gesprek gaat met een architect of bouwbedrijf. Kavelpaspoorten vind je bij elke kavel op de Kavelkaart

Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH)

De afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH) is betrokken bij het bouwen en wonen in Almere en levert hiermee een bijdrage aan een veilige en leefbare stad. VTH gaat onder andere over de vergunningverlening, het toezicht en handhaving van activiteiten in de gebouwde en openbare ruimte.

Meer over de afdeling VTH

Toets Stedenbouwkundige Randvoorwaarden (SRV-toets)

Als je bouwplan klaar is, dien je hem - uiterlijk 6 maanden na de aanvang van de kosteloze reservering - in voor de SRV-toets. De afdeling VTH beoordeelt bij zelfbouw of het ontwerp voldoet aan de bouwregels die in het kavelpaspoort staan. Zie het als een eerste check of je op het goede spoor zit met je ontwerp. Indienen gebeurt digitaal via het aanvraagformulier SRV-toets. Je vindt het formulier in de rubriek Downloads.

Je ontvangt binnen 6 weken bericht van VTH. Het kan zijn dat je bouwplan niet meteen wordt goedgekeurd, maar dat een aanpassing nodig is. Je krijgt hiervoor enkele weken de tijd; maar ook VTH heeft tijd nodig om je bouwplan opnieuw te beoordelen. Wacht daarom niet met indienen van je bouwplan tot de uiterste datum!

Omgevingsvergunning

Als je SRV-toets positief is, kun je de Omgevingsvergunning aanvragen. Dit doe je uiterlijk 11 maanden na de start van de kosteloze reservering. De afdeling VTH toetst de aanvraag Omgevingsvergunning aan het bestemmingsplan en de landelijke regelgeving (Bouwbesluit). Hiervoor betaal je leges.

De beslistermijn is 8 weken. De termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd. Soms is aanvullende informatie nodig, de beslistermijn wordt dan opgeschort. Je dient de omgevingsvergunning binnen 14 maanden na de start van je kosteloze reservering in bezit te hebben. Wacht daarom ook hier niet met indienen van je bouwplan tot de uiterste datum!

Mogelijk moet je bij de aanvraag voor een Omgevingsvergunning het vragenformulier ‘Bibob  Wabo Omgevingsvergunning’ inleveren. Dit formulier heeft betrekking op de Wet Bibob (Bevordering Integriteitbeoordeling Openbaar Bestuur). De Wet Bibob verruimt de mogelijkheid van bestuursorganen om zich te beschermen tegen het ongewenst en onbewust faciliteren van criminele activiteiten door middel van het verlenen van vergunningen. De gemeente Almere past de Wet BIBOB toe  bij onder andere de aanvragen voor een Wabo omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten met een bouwsom van €  250.000 (excl. Btw) en hoger. Meer informatie over de Wet Bibob.

Zie ook de Beleidsregel Wet Bibob Gemeente Almere 2017

  • Hoe de leges worden berekend kun je lezen in het Verwijzingsblad Tarieven Zelfbouw via de rubriek Downloads.
  • Meer informatie over het proces rondom een aanvraag Omgevingsvergunning vind je in de informatiebrochures van de afdeling VTH.
  • Je kunt het geldende bestemmingsplan van de plek waar je gaat bouwen opzoeken via ruimtelijkeplannen.nl.