Meer huizen op een kavel

In Almere is het op veel kavels mogelijk om twee huizen zelf te bouwen. Op sommige kavels zijn zelfs nog meer huizen mogelijk. Je herkent deze kavels op de kavelkaart aan het thema ‘familie’. Ze liggen verspreid in de stad. 

Wanneer kies je voor een ‘familiekavel’?

Familiekavels bieden bij uiteenlopende woonwensen een oplossing. Bij bepaalde persoonlijke situaties zoek je soms naar een huis dat nét even meer moet bieden dan een prettige woonomgeving. Bijvoorbeeld omdat je vlakbij familie wilt wonen of de langdurige zorg hebt voor een naaste. Een woning waar meer generaties onder één dak kunnen wonen wordt ook wel ‘meergeneratiewoning of ‘kangoeroewoning’ genoemd. Bij deze specifieke woonwensen is een familiekavel een mogelijke oplossing. Je bouwt op deze kavel één of meer huizen met een indeling die past bij jouw specifieke leefsituatie. 

Kavel en huis splitsen in eigendom

Bij een passend ontwerp kunnen familiekavels in eigendom worden gesplitst. Bij kavelsplitsing krijgt elk huis op de kavel een uniek huisnummer. Voor alle huiseigenaren gelden dan de rechten en plichten die van toepassing zijn als je een koopwoning hebt in Almere. Het splitsen van een kavel kan ook op langere termijn handig zijn als een van de huiseigenaren de woning wil verkopen. De kavels krijgen een eigen kadastrale aanduiding en een definitieve kadastrale grootte. 

Het bouwen van een aantal huizen onder één dak is een opgave waar een architect uitkomst biedt bij de uitwerking van de plannen. Er zijn ook al een aantal mooie en inspirerende ontwerpen gemaakt door architecten en studenten. De ontwerpen laten je zien hoe je op een effectieve manier één, twee of meer huizen op een kavel kunt bouwen. Bekijk voor meer inspiratie de maquettes in de Kavelwinkel.

Bouwgroepen

Als je samen met anderen wilt bouwen, kun je je aansluiten bij een bouwgroep of er zelf één oprichten. Een bouwgroep is een groep particulieren die in groepsverband een bouwkavel koopt en bebouwt. Dit wordt ook wel collectief of Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) genoemd. De gemeente Almere helpt bouwgroepen graag verder. Via het Plankostenfonds Almere kan een deel van de plankosten renteloos worden gefinancierd. De gemeente kan  ook helpen om een juiste locatie te vinden voor het realiseren van deze specifieke woonwensen.

Meer over bouwgroepen en het Plankostenfonds Almere

Ook senioren bouwen samen

Steeds meer senioren zoeken naar een woonoplossing waarbij zij zelfstandig én vlak bij elkaar kunnen wonen. Op diverse familiekavels is er ruimte om met elkaar een huis te bouwen dat in deze behoefte voorziet. Naast familiekavels zijn er ook andere plekken in de stad waar bouwgroepen een huis kunnen bouwen.