Een kavel kopen

Nobelhorst. Foto: Feenstra Fotografie
Kavels in Nobelhorst. Foto: Feenstra Fotografie

Je reserveert een kavel voor de periode van één jaar. Maximaal een maand voordat deze periode afloopt, geef je aan de Kavelwinkel door of je de kavel wilt kopen. Je maakt een afspraak en komt bij de Kavelwinkel langs om de koopovereenkomst te ondertekenen. Daarna wacht je tot de omgevingsvergunning is verleend. Vervolgens kun je naar de notaris voor de grondoverdracht. Pas als je eigenaar bent van de grond, mag de bouw beginnen.

Kavel kopen

Je koopt de kavel binnen 12 maanden na de start van je reservering. Je kunt je kavel kopen als aan 2 belangrijke voorwaarden is voldaan:

  • de SRV-toets is goedgekeurd
  • de omgevingsvergunning is ingediend.

Hiervoor maak je zelf digitaal een afspraak 'koopovereenkomst ondertekenen' in de Kavelwinkel. Houd er rekening mee dat er 2 weken verwerkingstijd nodig is om de overeenkomst op te stellen.

Voorafgaand aan de tekenafspraak ontvang je de koopovereenkomst in concept per mail. Lees deze van te voren goed door. Mochten er naar aanleiding van het concept vragen of wijzigingen van de NAW-gegevens zijn, mail deze dan van tevoren naar de Kavelwinkel.

Tijdens het gesprek

Een van onze adviseurs neemt de koopovereenkomst stap voor stap met je door. Er is een aanbetaling verschuldigd van 7,5% van de grondprijs. Je ontvangt hiervoor digitaal een factuur die je binnen een maand na het ondertekenen van de koopovereenkomst betaalt. Of je geeft een bankgarantie af (let op: hiervoor gelden afsluitkosten, informeer bij je financieel adviseur).

In totaal is dan 10% van de grondprijs voldaan (2,5% betaal je na de kosteloze reserveringsperiode van 3 maanden). De overige 90% betaal je bij het notarieel transport van de grond, maximaal 16 maanden na de start van de reservering.)

Let op: bij niet tijdig betalen vervalt de overeenkomst. De gemeenteraad stelt jaarlijks het prijsbeleid van de kavels vast. Als je niet binnen 12 maanden na start van je reservering de kavel koopt, en de kavelprijs in de tussentijd is verhoogd, kun je de kavel alleen nog voor de nieuwe, hogere prijs kopen.

Notarieel transport

De overdracht van de grond bij de notaris vindt uiterlijk plaats binnen 16 maanden na aanvang van de kosteloze reservering. Het notarieel transport kan plaatsvinden als aan 4 voorwaarden is voldaan:

  • goedgekeurde SRV-toets;
  • ondertekende koopovereenkomst;
  • omgevingsvergunning is verleend; 
  • de grond is bouwrijp.

4 weken voor de overdracht bij de notaris geef je per e-mail aan de Kavelwinkel door bij welke notaris je wilt passeren en wanneer. Almeerse notarissen hebben een volmacht van de gemeente om de grond over te dragen. Als je kiest voor een andere notaris, kan het langer duren om deze volmacht te regelen. De gemeente zorgt voor de volmacht.

Bij de overdracht betaal je ook de rest van de koopsom en eventuele bijkomende kosten. Nu ben je eigenaar van de grond.

Start van de bouw na transport

De bouw kan starten als aan deze voorwaarden is voldaan:

  • goedgekeurde SRV-toets
  • verleende omgevingsvergunning
  • grond in eigendom

Voordat de bouw start moet de kavel worden uitgezet. Laat de aannemer/bouwer tijdig een afspraak maken voor het uitzetten van de hoekpunten van de kavel, de hoekpunten van de woning en het vloerpeil. De informatie hiervoor krijg je bij de omgevingsvergunning.

Vul het formulier ‘Start bouwwerkzaamheden’ in. Dit formulier ontvang je bij je omgevingsvergunning en kun je downloaden via www.almere.nl/vth

Let op: Start nooit eerder met de bouw voordat je bij de notaris bent geweest. Als dit wel gebeurt vervalt de vrijstelling van de overdrachts- en omzetbelasting. De gemeente is dan genoodzaakt de kavel met 21% omzetbelasting te leveren.