Oosterwold

Landschap van initiatieven

Gebied van Oosterwold. Klik voor vergroting

Oosterwold is een groen, agrarisch gebied tussen Almere en Zeewolde. Stap voor stap wordt het gebied ingericht voor wonen, werken en recreëren. Dat doen de Oosterwolders zelf, alleen of met anderen. En zoveel mogelijk duurzaam, ecologisch en zelfvoorzienend. Ze bouwen niet alleen zelf hun huis, bedrijf of voorziening, ze gaan ook zelf over de wegen, waterhuishouding en openbare ruimte.

Daar is alle ruimte voor, want op de meeste kavels in Oosterwold is plek voor maximaal 12,5% bebouwing en minimaal 50% stadslandbouw, 7% publiek groen en 2% water. Hoe Oosterwold er precies uit komt te zien bepalen de Oosterwolders zelf. Ze kiezen zelf hun plek en de grootte van de kavel.

Hierdoor betekent initiatiefnemen in Oosterwold veel meer dan het bouwen van een huis en het inrichten van de kavel; het is de ultieme vorm van doe-het-zelf gebiedsontwikkeling.

Actueel

Huizen in aanbouw in Oosterwold. Klik voor een vergroting

Voor de verkoop van kavels in Oosterwold kunt u NIET terecht bij de Kavelwinkel. Raadpleeg Maak Oosterwold.

Sinds 2016 zijn ruim 500 initiatieven buiten aan de slag met de realisatie van hun project in dit groene, agrarische landschap. Inmiddels zijn al 260 huishoudens thuis in Oosterwold. De belangstelling voor deze manier van ontwikkelen is groot. In 2018 starten naar verwachting nog eens zo’n 250 initiatiefnemers met de bouw van hun woning en de vormgeving van hun leefomgeving. In totaal zijn er inmiddels ruim 1200 initiatiefnemers actief voor ongeveer 1000 woningen.

CPO-project in Oosterwold. Klik voor een vergroting

Oosterwold in de toekomst

Hoe Oosterwold er in de toekomst uitziet, weet nu nog niemand. Iedereen mag op elke plek een kavel uitzoeken en er zijn geen beperkingen aan de kavelgrootte. Met een heldere set regels en een stappenplan kunnen ze vervolgens aan de slag met het verwezenlijken van hun ideale woonomgeving. Uniek in Nederland en ver daarbuiten.

Oosterwold is nu een agrarisch landschap. Tweederde van het gebied blijft groen, maar zal van karakter veranderen. Er gaan weides, akkers, plantages, bossen en tuinen ontstaan. Ook zal het gebied meer verbonden worden met de stad. Oosterwold reserveert veel ruimte voor stadslandbouw, waarbij combinaties met andere functies mogelijk zijn, op het gebied van horeca, recreatie, zorg en/of educatie. 

Kavels en prijzen

De grondprijs in Oosterwold is goedkoper dan elders in Almere omdat bewoners zelf verantwoordelijk zijn voor de planvorming en uitvoering, de aanleg van waterberging, een oplossing voor vuil water, aanleg van wegen, aansluiting op nutsvoorzieningen en openbaar groen. Ook zijn onderzoeken nodig voor de vergunningaanvraag. Daarnaast moeten de initiatiefnemers 7 vierkante meter onbebouwd laten voor iedere vierkante meter die wordt bebouwd aan bruto vloeroppervlak (BVO). In de praktijk betekent dit dat je voor een huis van 125 vierkante meter BVO 1.000 vierkante meter kavel nodig hebt.

Gebiedsregisseur Ivonne de Nood
Gebiedsregisseur Ivonne de Nood

Interesse?

Omdat de kavels in Oosterwold op een bijzondere manier tot stand komen, worden ze niet via de Kavelwinkel verkocht. Geïnteresseerden kunnen via de website Maak Oosterwold een intakeformulier invullen en mailen. De volgende stap is een informatiebijeenkomst samen met andere nieuw geïnteresseerden met de gebiedsregisseur.

De uitvoeringsorganisatie van Oosterwold is gevestigd in het stadhuis van Almere.
Telefoon: (036) 527 75 28 (ma t/m do van 08.30 tot 16.30 uur)
E- mail: oosterwold@almere.nl

 

Meer informatie

• Maak Oosterwold  (site gemeenten Almere en Zeewolde)
• facebook.com/oosterwold

Alternatieven

Wil je zelf bouwen, vind je ruimte, rust en groen belangrijk, maar wil je niet écht alles zelf regelen? Kijk dan eens naar kavels in de naastgelegen wijken Vogelhorst, Nobelhorst of Overgooi.