Kavels Het Landgoed, fase 2

Schetsimpressie Atelier 3

Op donderdagavond 16 februari zijn 22 kavels en 2 themakavels voor vrijstaande huizen in verkoop gekomen. De kavels liggen aan het water, aan het bos en in het hart van Het Landgoed. Ben jij nieuwsgierig en wil je hier ook wonen? Op de kavelkaart kun je zien wat er beschikbaar is.

Impressie appartementen Het Landhuis
Impressie appartementen Het Landhuis

Over het landgoed

Het Landgoed wordt omringd door bos en water. Centraal aan het eind van de laan komt een statig landhuis (zie impressie), met koetshuizen, een orangerie en ambachtshuizen. Bij de ingang van Het Landgoed komen twee zelfbouwthemakavels die passen bij een landgoed; het Poortwachtershuis en het Brugwachtershuis. Kortom, hier ontstaat een buurt met de sfeer van een oud landgoed, waar je zelf kunt bouwen op in totaal 41 zelfbouwkavels.

Over de kavels van fase 2

Kavelkaartje Het Landgoed. Klik voor vergroting
Kavelkaartje Het Landgoed. Klik voor vergroting

Er zijn recent bomen gekapt achter de nieuwe kavels Het Landgoed. De eerste rij bomen is gekapt omdat ze over/op de nieuwe kavels stonden. De bomen daarachter zijn van een zwakker soort en gekapt om de kans op omvallen te voorkomen. Deze strook van 20 meter strook wordt weer ingeplant met jongere bomen die uiteindelijk zullen volgroeien en de sterkere rand van het bos gaan vormen.

Eigendomsoverdracht kavel

Nobelhorst wordt deels door de gemeente samen met Ymere ontwikkeld. Voor deze samenwerking gelden er afspraken tussen partijen. Een van die afspraken heeft tot gevolg dat de gemeente bij het aangaan van de reserveringsovereenkomst met u mogelijk nog niet de volledige beschikkingsmacht over uw kavel heeft. In lijn van dezelfde afspraken zal de gemeente naar verwachting uiterlijk op 1 augustus 2017 hierover kunnen beschikken.

Mocht u eerder dan 1 augustus 2017 willen overgaan tot het sluiten van een koopovereenkomst voor de kavel en voldoet u aan de overig gestelde voorwaarden voor het sluiten van een koopovereenkomst, dan kan dat. De eigendomsoverdracht kan echter pas plaatsvinden nadat de gemeente de beschikkingsmacht over de kavel heeft. Mocht de gemeente bij het aangaan van de koopovereenkomst nog niet de beschikkingsmacht hebben over de kavel, dan zal deze worden gesloten onder de opschortende voorwaarde van verkrijging beschikkingsmacht door de gemeente over de kavel.

Wellicht ten overvloede: voor de eigendomsoverdracht is het ook van belang dat de kavel bouwrijp is. De kavel is naar verwachting uiterlijk eind september 2017 bouwrijp. Pas na de eigendomsoverdracht kunt u starten met de bouw van uw woning.

Meer weten?

- Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief
- Voorzieningen Nobelhorst en ontwikkeling van de wijk
- Kijk voor wonen in Nobelhorst op Nobelhorst.nl
- Lees het blog Nobelsleven.nl

Wachtrij of loting?

Wat vind jij van de verkoopprocedure bij nieuwe kavels? Laat je stem horen en doe mee aan de poll.

Foto: Feenstra Fotografie

Impressie Poortwachtershuis

Impressie Poortwachtershuis van Henk van de Giessen

Impressie Brugwachtershuis

Impressie Brugwachtershuis van Henk van de Giessen

Folder Het Landgoed

klik om te folder te openen (pdf)
Foto: Feenstra Fotografie