Regels en voorwaarden

Veelgestelde vragen

If you can read this, you have to activate javascript for your browser. This extension was brought to you by TYPO3-Macher, die TYPO3-Agentur.
Wat staat in de koopovereenkomst?

In de koopovereenkomst staan onder meer bepalingen over de koopprijs en de rechten en plichten van koper en verkoper. Het concept krijg je mee tijdens de reserveringsperiode. Als je overgaat tot koop neemt een adviseur van de Kavelwinkel de koopovereenkomst stap voor stap met je door.
Het is verstandig de koopovereenkomst pas te tekenen als je vergaande zekerheid hebt over de financiën en het bouwplan. Een reserveringsovereenkomst is een beter alternatief als die zekerheid er niet is. Het financiële risico is dan 2,5% van de grondkosten in plaats van 10%.

Kan ik na ondertekening van de koopovereenkomst nog onder de koop uit?

Er zijn geen ontbindende voorwaarden opgenomen in de koopovereenkomst. Bij ontbinding van de koopovereenkomst ben je 10% van de grondprijs verschuldigd.

In de koopovereenkomst staat een datum waarop de woning uiterlijk gebruiksklaar moet zijn voor bewoning. Geldt deze termijn ook als ik mijn huidige woning nog niet heb verkocht?

Ja! We adviseren je daarom je goed te laten informeren naar de verkoopbaarheid van je huidige woning. Het is daarom verstandig om je huidige woning te verkopen binnen de reserveringsperiode van je kavel (totaal 12 maanden, waarvan de eerste 3 maanden kosteloos).

Wie doet de aanleg van de noodzakelijke kabels en leidingen voor het huis?

Bij het bouwrijp maken komen de kabels en leidingen in het openbaar gebied te liggen. Je aannemer doet een verzoek aan de nutsbedrijven om de woning aan te sluiten. Daarvoor worden kosten berekend aan de aannemer. Hij brengt op zijn beurt de kosten aan jou in rekening, tenzij deze aansluitkosten reeds onderdeel uitmaken van de met de aannemer gesloten / te sluiten koop- aanneemovereenkomst. Het is niet uit te sluiten dat de aannemer wil dat je de aansluiting zelf aanvraagt.

Mag ik financieel gesteund worden door een ander?

Ja, je mag financieel gesteund worden. Hou er wel rekening mee dat dit fiscale gevolgen kan hebben. En weet dat de reserveringsovereenkomsten, koopovereenkomst en eigendomsakte wel op je eigen naam moeten staan.

Mag ik de kavel doorverkopen?

Dat mag bij uitzondering na toestemming van de gemeente. En alleen als de kavel al is getransporteerd. 

Mag ik mijn woning meteen na oplevering doorverkopen?

Ja. Dit mag na oplevering van de woning, of vóór oplevering met toestemming van de gemeente (zie vraag hierboven). Het mag zolang er geen zelfbewoningsplicht in het koopcontract is opgenomen. Die is nu niet opgenomen, maar kan in de toekomst wel weer worden ingevoerd.

Is er een verplichting tot zelfbewoning of antispeculatiebeding?

Nee, er is geen zelfbewoningsplicht meer. De gemeente zou dat ooit weer kunnen invoeren, maar niet nadat het koopcontract is gesloten.