Kavels

Veelgestelde vragen

If you can read this, you have to activate javascript for your browser. This extension was brought to you by TYPO3-Macher, die TYPO3-Agentur.
Wanneer mag ik gaan bouwen op mijn kavel?

Je mag de kavel pas bebouwen als de grond in eigendom is. Begin je (of je aannemer) toch met de bouw, dan betekent dit dat je de grond hebt geroerd. Hieraan zijn wettelijke fiscale consequenties verbonden. De kavel wordt dan belast met 21% BTW, die je bij het notarieel transport van de kavel verschuldigd bent.

Soms staat er in het kavelpaspoort een maximaal BVO(m2). Wat is dit?

BVO staat voor Brutovloeroppervlakte. Als er een maximale BVO is opgenomen in het kavelpaspoort,  betekent dit dat de woning niet groter gerealiseerd mag worden dan het genoemde aantal m2 bruto vloeroppervlak. Dit is het totale vloeroppervlakte van de gehele woning, begane grond tot de bovenste verdieping.

Ik wil een kavel in Oosterwold. Waar begin ik?

Omdat de kavels in Oosterwold op een bijzondere manier tot stand komen, worden ze niet via de Kavelwinkel verkocht. Geïnteresseerden kunnen via de website Maak Oosterwold een intakeformulier invullen en mailen. De volgende stap is een kennismakingsgesprek met de gebiedsregisseur.

De uitvoeringsorganisatie van Oosterwold is gevestigd in het stadhuis van Almere.
Telefoon: (036) 527 75 28 (ma t/m do van 08.30 tot 16.30 uur)
E- mail: oosterwold@almere.nl

Wanneer krijg ik de grond in eigendom?

Zodra je je omgevingsvergunning rond hebt en het koopcontract is getekend, kan het transport bij de notaris plaatsvinden. Daarna ben je eigenaar van de grond. In Almere word je zelf eigenaar van de grond. Er is geen erfpachtconstructie van toepassing.

Wat is de noordkant, wat de zuidkant van mijn kavel?

Op alle situatietekeningen staat een pijl. Dit is de noordpijl en deze wijst altijd naar het Noorden.

Hoe wordt de kavel overgedragen aan de koper?

De grond wordt bouwrijp overgedragen na transport bij de notaris. Pas na het transport ben je eigenaar van de grond (voor die tijd mag er niets de grond in).

Zijn de kavels al bouwrijp?

Veel kavels zijn al bouwrijp. Tijdens het bouwrijp maken legt de gemeente de riolering aan en coördineert het de aanleg van het elektriciteitsnetwerk en het gas of warmtenetwerk. Ook worden er bouwwegen aangelegd zodat de kavels vanaf het openbare gebied zijn te benaderen. En de kavels worden op de juiste hoogte gebracht.
Als kavels meer recent in verkoop zijn gekomen, kan het zijn dat er nog bouwrijp moet worden gemaakt. De Kavelwinkel weet wat de geplande datum bouwrijp is, maar deze datum is altijd onder voorbehoud.

Is de grond van mijn kavel schoon?

De gemeente mag geen verontreinigde grond verkopen om op te bouwen. In een bodemonderzoek wordt onderzoek gedaan naar de mogelijke aanwezigheid van schadelijke stoffen voor het milieu of de volksgezondheid. Voordat kavels in verkoop gaan is er al een verkennend bodemonderzoek gedaan door de gemeente.

Wanneer wordt de straat opgeleverd en het openbaar gebied ingericht?

Een tijdelijke inrichting (bestrating, verlichting e.d.) wordt aangelegd als de eerste bewoners er zijn. De definitieve inrichting van het openbaar gebied volgt pas als er (bijna) geen bouwactiviteiten meer zijn. Dit geldt niet per sé voor de hele wijk, maar wordt per gebiedje bekeken. 

Gaat de verwarming van de te bouwen woning via aardgas of komt er stadsverwarming?

In Almere Stad en Almere Poort is geen aardgasnet. Hier worden de woningen verplicht aangesloten op stadsverwarming. Dit houdt in dat er ook elektrisch gekookt moet worden. Als je zelf energie wilt opwekken kan dat, maar de aansluitkosten stadsverwarming moeten worden betaald. 
In Noorderplassen (Almere Stad) leveren de zonnepanelen op het zonne-eiland warm water op voor de stadsverwarming en voor o.a. bad en douche. Daardoor zijn de aansluitkosten goedkoper dan elders in de stad.

Almere Buiten, Almere Haven en Almere Hout hebben wel gas. Let op: per 1 juli 2018 aardgasvrije nieuwbouw

Ik heb grond nodig om mijn tuin op te hogen. Hoe kom ik hieraan?

Wanneer je een kavel hebt gekocht, kun je gratis grond afhalen bij de gemeentelijke gronddepots in Almere Poort, Almere Hout of Almere Buiten. Overtollige grond wordt niet terug genomen. Deze grond is niet gelijk aan tuinaarde. Voor een vruchtbare tuin dien je daarom nog aanvullende maatregelen te nemen. Om grond te kunnen ophalen of zand te brengen naar het depot stuur je een week van te voren het juiste aanvraagformulier grond in. Het aanvraagformulier vindt je onder de rubriek 'Downloads'.