Expertteam Zelfbouw

Wat kost zelfbouw eigenlijk? Wat kun je bouwen met jouw budget? Hoe werkt het als je zelf wilt bouwen? Op deze en andere vragen over zelfbouw vind je tijdens een expertteamavond antwoord. Er zijn externe partijen op het gebied van financiën, de woningmarkt, duurzaamheid, bouwkosten en het bouwproces om je van raad en advies te voorzien. 

Financiële vraagstukken

Meer weten over kosten en financiële vraagstukken bij zelfbouw? Er is bij het expertteam altijd een adviseur van een bank of hypotheekadviseur aanwezig, net als een makelaar. Vragen kunnen gaan over:

• persoonlijke financiële mogelijkheden (wat kun je maximaal lenen)

• inzicht bouwkosten en bijkomende kosten; (wat is je budget, inschatting bijkomende kosten)

• aanpak verkoop huidige woning (wanneer verkopen, verwachte opbrengst)

• Meer slimme vragen die je kunt stellen vind je in de financiële scan zelfbouw 

Samenstelling Expertteam

Het Expertteam Zelfbouw bestaat uit eigen experts (adviseurs van de Kavelwinkel, soms een projectleider of adviseurs van Vergunningen, Toezicht en Handhaving) en uitgenodigde externe professionals. De partijen die aanwezig zijn tijdens een Expertteam avond variëren per keer.

Handig om mee te nemen

• Loonstrook, jaaropgave

• Kavelpaspoort

• Eventueel woningontwerp en offerte(s)   

Kostenopbouw zelfbouw

Bij het kopen van een nieuwbouw- of bestaande woning is de totale investering in een vroeg stadium bekend. De prijs wordt bepaald door een vraagprijs of vaste koopsom. Bij zelfbouw is alleen de kavelprijs het vaste gegeven. De totale investering wordt bepaald door persoonlijke woonwensen. Zelfbouwers moeten rekening houden met bijkomende kosten zoals aansluitkosten voor nutsvoorzieningen, legeskosten aan de gemeente, renteverliezen, kosten voor financiering, notariële kosten en inrichting van huis en tuin. De verkoop van de huidige woning is een belangrijke succesfactor voor het regelen van de totale financiering. Wie zelf wil bouwen en een kavel wil reserveren, doet er goed aan om in een vroeg stadium over deze financiële vraagstukken advies in te winnen. Het Expertteam zelfbouw helpt mensen hierbij op weg. 

Waar en wanneer?

De locatie is in de Kavelwinkel in het stadhuis. Het eerstvolgende Expertteam Zelfbouw is 15 maart 2018 van 17:30 tot 20:00 uur. 

Vervolgdata Expertteam Zelfbouw

  • 12 april 2018
  • 24 mei 2018
  • 21 juni 2018

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

 

 

 

Wat is mijn budget?

Bekijk de bijlagen Wat kost zelfbouw en de budgetplanner

Op de pagina Wat is mijn budget? vind je meer informatie over de kosten rondom zelfbouw. Je kunt er 2 handige documenten downloaden:

  • bijlage Wat kost zelfbouw 
  • bijlage Budgetplanner