Expertteam Zelfbouw 23 november

Wat kost zelfbouw eigenlijk? Wat kun je bouwen met jouw budget? Hoe werkt het als je zelf wilt bouwen? Op deze en andere vragen over zelfbouw vind je deze avond een antwoord in de Kavelwinkel. Er zijn experts op het gebied van financiën, de woningmarkt, duurzaamheid, bouwkosten en het bouwproces om je van raad en advies te voorzien. Deze avond hebben we extra aandacht voor de ontwerpfase.

Financiële vraagstukken

Meer weten over kosten en financiële vraagstukken bij zelfbouw? Kom op donderdagavond 23 novemer van 17.30 tot 20.00 uur kennismaken met het Expertteam in de Kavelwinkel in het stadhuis. Vragen kunnen gaan over:

• persoonlijke financiële mogelijkheden (wat kun je maximaal lenen)

• inzicht bouwkosten en bijkomende kosten; (wat is je budget, inschatting bijkomende kosten)

• aanpak verkoop huidige woning (wanneer verkopen, verwachte opbrengst)

• Meer slimme vragen die je kunt stellen vind je in de financiële scan zelfbouw 

Samenstelling expertteam

Het Expertteam Zelfbouw bestaat uit eigen experts en uitgenodigde externe professionals. Ze helpen je, jouw vragen te beantwoorden. De samenstelling van het Expertteam bestaat, naast de adviseurs van de Kavelwinkel uit:

Handig om mee te nemen

• Loonstrook, jaaropgave

• Kavelpaspoort

• Eventueel woningontwerp en offerte(s)   

Kostenopbouw zelfbouw

Bij het kopen van een nieuwbouw- of bestaande woning is de totale investering in een vroeg stadium bekend. De prijs wordt bepaald door een vraagprijs of vaste koopsom. Bij zelfbouw is alleen de kavelprijs het vaste gegeven. De totale investering wordt bepaald door persoonlijke woonwensen. Zelfbouwers moeten rekening houden met bijkomende kosten zoals aansluitkosten voor nutsvoorzieningen, legeskosten aan de gemeente, renteverliezen, kosten voor financiering, notariële kosten en inrichting van huis en tuin. De verkoop van de huidige woning is een belangrijke succesfactor voor het regelen van de totale financiering. Wie zelf wil bouwen en een kavel wil reserveren, doet er goed aan om in een vroeg stadium over deze financiële vraagstukken advies in te winnen. Het Expertteam zelfbouw helpt mensen hierbij op weg. 

Wat is mijn budget?

Bekijk de bijlagen Wat kost zelfbouw en de budgetplanner

Op de pagina Wat is mijn budget? vind je meer informatie over de kosten rondom zelfbouw. Je kunt er 2 handige documenten downloaden:

  • bijlage Wat kost zelfbouw 
  • bijlage Budgetplanner